return

شرایط برگشتی

                                                        


  • در صورتیکه متوجه شدید محصول را اشتباه سفارش داده اید،سریعا اعلام کنید تا محصول ارسال نشود.


  • اگر محصولی که اشتباه سفارش داده بودید را دریافت کردید،بدون اینکه مرسوله را باز کنید،آن را مرجوع کنید که هزینه مرجوع و ارسال مجدد به عهده خریدار می باشد،البته دریافت محصول اشتباه به دست ما مستلزم این می باشد که از قبل با ما هماهنگی کرده باشید.   ( لطفا شناسه سفارش را بروی جعبه قید نمایید.)


  • در صورت معیوب و اشتباه بودن محصول از طرف فروشگاه،فروشگاه OliO موظف می باشد به ارسال مجدد کالا،بدون اینکه از خریدار هزینه ارسال مجدد دریافت کند و خریدار موظف است مرسوله را با هزینه فروشگاه OliO ( با هماهنگی قبلی خریدار با فروشگاه OliO ) ارسال نمایید.


  • در صورتیکه خریدار درخواست بازپرداخت وجه را داشته باشد،فروشگاه OliO موظف است طبق رعایت نمودن شرایط بالا،وجه را به خریدار بازپرداخت نماید.